Front Races Teams Riders Ranking

West Japan Track | 2019 Stages

Information Results

Main page

Overview 4km Pursuit Team Sprint Team Pursuit Points Race 1km Time Trial Scratch Sprint Keirin

Date Km Where Winner Leader Points Mountain
4km Pursuit 5.May - Results - Takashi Nikaido Tetsuji Yamada Yoichi Shimizu
Team Sprint 5.May - Results - Shogo Fujii
Arashi Hatadan
Chikayori Madoba
Yukihisa Hirose
Masato Nishii
Shunsuke Sasaki
Keita Fukumoto
Shogo Kunori
Kenichiro Maeda
Team Pursuit 5.May - Results - Keigo Kusaba
Hayato Okamoto
Kota Sumiyoshi
Shotaro Watanabe
Points Race 5.May - Results - Hayato Okamoto Shotaro Watanabe Keigo Kusaba
1km Time Trial 5.May - Results - Kenji Oya Ryuma Shinohara Koji Nagano
Scratch 5.May - Results - Hayato Okamoto Motoo Masui Nobushige Takahashi
Sprint 5.May - Results - Shin Ito Shogo Fujii Arashi Hatadan
Keirin 5.May - Results - Koji Nagano Makoto Okada Shunsuke Sasaki