LIVE CENTRE: Volta Comunitat Valenciana

Maishima Time Trial E(2)

Year CAT Links Winner Second Third
2022 NE Results Shinohara Kiri Okuyama Taro Omori Kosuke
2021 NE Results Okuyama Taro Watanabe Kazuki Shoshi Junichi
2020 NE Results Okuyama Taro Honda Haruhi Tsukamoto Hayato
2019 NE Results Higo Ataru Tsukamoto Hayato Sugimoto Atsushi
2018 NE Results Nakamura Haruka Seto Takashi Yahata Mitsuya
2017 NE Results Iwasaki Shoun Shoshi Junichi Nakagawa Naoki
2016 NE Results Matsuki Kenji Higo Ataru Shoshi Junichi