Front Races Teams Riders Ranking

East Japan Track | 2019 Stages

Information Results Startlist

Main page

Overview 4km Pursuit 3km Pursuit 1km Time Trial Team Pursuit Team Sprint Points Race Scratch Keirin Sprint

Date Km Where Winner Leader Points Mountain
4km Pursuit 22.Jun - Results - Masamitsu Watanabe Ryohei Fujita Takumi Masugi
3km Pursuit 22.Jun - Results - Hiroto Takeshita Sota Himura
1km Time Trial 23.Jun - Results - Koki Hori Takumi Masugi Takeshi Komine
Team Pursuit 23.Jun - Results - Ryohei Fujita
Shunki Ito
Nozomu Onodera
Michinari Takagi
Sota Himura
Hiroki Nagao
Hiroto Takeshita
Daisuke Yamada
Takeru Hirabayashi
Shingo Iwasa
Toru Shinohara
Rei Watanabe
Team Sprint 23.Jun - Results - Kaichi Dojo
Shono Shima
Kairi Suehiro
Shogo Horie
Hideaki Takeda
Hidenori Takei
Takeshi Komine
Keiji Omura
Noritaka Saito
Points Race 23.Jun - Results - Michinari Takagi Shunki Ito Yuto Azuma
Scratch 23.Jun - Results - Hiromi Ohara Ryohei Fujita Hitoshi Takahashi
Keirin 23.Jun - Results - Shogo Horie Koki Hori Kaichi Dojo
Sprint 23.Jun - Results - Shono Shima Chikayori Madoba Kairi Suehiro