Front Races Teams Riders Ranking

East Japan Track | 2018 Stages

Information Results

Main page

Overview 4km Pursuit 3km Pursuit Points Race 1km Time Trial Team Pursuit Team Sprint Sprint Scratch Keirin

Date Km Where Winner Leader Points Mountain
4km Pursuit 4.Aug - Results - Masamitsu Watanabe Ryohei Fujita Daisuke Yamada
3km Pursuit 4.Aug - Results - Takumi Ogasawara Sota Himura Hiroto Takeshita
Points Race 4.Aug - Results - Yoshimitsu Hiratsuka Ryutaro Nakamura Nobushige Takahashi
1km Time Trial 5.Aug - Results - Takeshi Tamura Haruki Tanaka Takumi Masugi
Team Pursuit 5.Aug - Results - Shingo Iwasa
Ryutaro Kitazawa
Ryutaro Nakamura
Yutaka Saraya
Teruyuki Masuda
Tatsunori Ogino
Yoichi Shimizu
Hiroshi Sugimoto
Takeru Hirabayashi
Naoki Iwashita
Naoya Kaku
Toru Shinohara
Team Sprint 5.Aug - Results - Shogo Fujii
Minoru Kotani
Takao Yamanaka
Tatsuhiro Hayashi
Yoichi Kawakami
Haruki Tanaka
Yutaka Saraya
Hideaki Takeda
Hidenori Takei
Sprint 5.Aug - Results - Nobuyuki Suzuki Koki Hori Takao Yamanaka
Scratch 5.Aug - Results - Ryutaro Nakamura Masaki Shimojima Yoshimitsu Hiratsuka
Keirin 5.Aug - Results - Koki Hori Hiroki Nagao Hitoshi Takahashi