CX - Zao - 2023

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Sawada Toki - 57:55
02 Kato Kengo - + 01:03
03 Funayama Yoshihiro - + 01:08
04 Tsumita Ren - + 01:10
05 Matsuda Kentaro - + 01:26
06 Senda Naotaka - + 02:15
07 Shigeta Kengo - + 02:40
08 Saito Tomohiro - + 02:42
09 Kubota Togo - + 03:00
10 Endo Yuta - + 03:06
11 Takagi Michinari - + 03:19
12 Yamada Daisuke - + 03:29
13 Aoki Makoto - + 03:40
14 Yanai Shuhei - + 03:48
15 Kimura Moriyoshi - + 04:02
16 Nonaka Hideki - + 04:14
17 Orihashi Koji - + 04:21
18 Makino Takashi - + 05:09
19 Komura Haruki - + 05:51
20 Suzuki Yoshinori - + 06:17
21 Hashiguchi Junichiro - + 06:39
22 Nakaso Yuichi -
23 Kunii Yutaka -
24 Yamada Yukihiro -
25 Ii Kenichi -
26 Samata Masato -
27 Naka Mizuki -
28 Ogata Naoki -
29 Murayama Yuya -
30 Tamura Ryuki -
31 Baba Katsuhisa -

Information