CM Tokyo RR - 2019

Sumita Eidai Pearlizumi Ravanello
1 Aihara, Seiichiro
Interpro Cycling Academy
2 Koyama, Tomoya
Pine Hills '90
3 Akisato, Shinichi
Thanks Cycle Lab
4 Teruya, Atsuki
Daifukuya
5 Kawamura, Atsuto
LEOMO Bellmare
7 Nakagawa, Yuto
Keika High School
8 Watanabe, Kazuki
FORCE
9 Mido, Rikiya
Hachioji Soshi High School
10 Todome, Yuhi
Sakae Kita High School
11 Moro, Kanato
VC Fukuoka
13 Yahata, Mitsuya
Saihoku Tzublasse
14 Yoshida, Katsuhiko
Roppongi Express
15 Takaoka, Akihiro
Team Eurasia - IRC Tire
16 Hanada, Kiyomasa
FORCE
17 Saito, Tsuyoshi
Hachioji Soshi High School
18 Nishimoto, Kenzaburo
Roppongi Express
19 Takahashi, Makoto
Gunma Grifin
20 Sato, Ryo
Nippon Sport Science University
21 Watanabe, Shogo
Takeshiba Cycle Racing
22 Iwakura, Kotaro
Hakutoniku Chorizo
23 Sugimoto, Takashi
docomo RT
24 Nakamura, Jun
Seisoku High School
25 Kato, Yamato
Roppongi Express
26 Ginyama, Koichi
LinkTOHOKU
27 Hanzawa, Yutaka
Saitama Cycle Project
28 Takahashi, Shiro
Fiets Groen - Nihon Robotics
29 Uga, Ryuki
Nippon Sport Science University
30 Kamoshita, Takuya
Roppongi Express
31 Yamamoto, Kenichi
Sumita Eidai Pearlizumi Ravanello
32 Onuma, Ryo
Roppongi Express
33 Matsuo, Shusaku
Hachioji Soshi High School
34 Udagawa, Rui
Kasai Technical High School
35 Sato, Iori