Nikolai Kosjakow

Info Grand ToursVictories 1985 1983 1982 Comments

Victories

Year Date # What Km Race
1985-06-30198522.06-30.06AmGC Rás Tailteann
1983-06-05198303.06-05.06AmGC Giro della Valsesia 1
1982-07-04198227.06-04.07AmGC Tour de Yougoslavie

Info

Nation Russia