Next manager: San Juan (21/01)

Mikel Zarrabeitia

Info Team mates Grand ToursMonumentsVictories 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1993 1992 1991

Info

Nation Spain

Born47 year, May 14th 1970

Stage victories

2x Euskal Bizikleta

Points jerseys

Euskal Bizikleta (2001, 2002)