Next manager: Wallonie (28/07)

2017 Tour de Kumano

Race mainpage Results Stages Startlist Comments Season fantasy

Info Stage profiles Prologue 01 02 03

Stage results: Prologue

Pos Name Born Team Time GC GC-time
01 Szymon Sajnok 1997 Attaque Team Gusto 500150
02 Kaden Groves 1998 St. George Continental Cycling Team + 0002+ 00
03 Jon Aberasturi Izaga 1989 Team Ukyo + 0103+ 01
04 Ryutaro Nakamura 1990 - + 0104+ 01
05 Takayuki Abe 1986 Utsunomiya Blitzen + 0105+ 01
06 Jin Okubo 1988 Bridgestone Anchor + 0106+ 01
07 Shiki Kuroeda 1992 Aisan Racing Team + 0107+ 01
08 Dominic Perez 1994 7 Eleven - RBP + 0108+ 01
09 Hiroaki Harada 1993 Aisan Racing Team + 0109+ 01
10 Hayato Yoshida 1989 Matrix Powertag + 0110+ 01
11 Kakeru Omae 1997 - + 0111+ 01
12 Masaki Shimojima 1993 Nasu Blasen + 0112+ 01
13 Ryu Suzuki 1992 Bridgestone Anchor + 0113+ 01
14 Takuma Akita 1994 Shimano Racing Team + 0114+ 01
15 Shinya Genta 1998 - + 0215+ 02
16 Yuzuru Suzuki 1985 Utsunomiya Blitzen + 0216+ 02
17 Oscar Pujol 1983 Team Ukyo + 0217+ 02
18 Wataru Otsuka 1986 - + 0218+ 02
19 Keon Woo Park 1991 LX Cycling Team + 0219+ 02
20 Shotaro Iribe 1989 Shimano Racing Team + 0220+ 02
21 Sang Hong Park 1989 LX Cycling Team + 0221+ 02
22 Kota Yokoyama 1995 Shimano Racing Team + 0222+ 02
23 Sarawut Sirironnachai 1992 Thailand Continental Cycling Team + 0223+ 02
24 Kota Sumiyoshi 1991 Aisan Racing Team + 0224+ 02
25 Naoya Yoshioka 1991 Nasu Blasen + 0225+ 02
26 Katsuma Fujioka 1991 - + 0226+ 02
27 Yusuke Hatanaka 1985 Team Ukyo + 0227+ 02
28 Phucong Sai-Udomsin 1988 Thailand Continental Cycling Team + 0328+ 03
29 Thomas Hubbard 1991 St. George Continental Cycling Team + 0329+ 03
30 Shotaro Watanabe 1994 Aisan Racing Team + 0330+ 03
31 Shao Hsuan Lu 1994 Attaque Team Gusto + 0331+ 03
32 In Soo So 1998 LX Cycling Team + 0332+ 03
33 Toshiki Omote 1993 Bridgestone Anchor + 0333+ 03
34 Marcus Culey 1993 St. George Continental Cycling Team + 0334+ 03
35 Mario Vogt 1992 Attaque Team Gusto + 0335+ 03
36 Ryohei Komori 1988 Aisan Racing Team + 0336+ 03
37 Takahito Kishi 1994 Nasu Blasen + 0337+ 03
38 Kun Soo Kim 1993 LX Cycling Team + 0338+ 03
39 Jai Crawford 1983 Kinan Cycling Team + 0339+ 03
40 Dong Heon Cha 1995 LX Cycling Team + 0340+ 03
41 Dae Hyeon Bae 1998 LX Cycling Team + 0341+ 03
42 Junsei Tani 1994 - + 0442+ 04
43 Ryosuke Kikuchi 1990 - + 0443+ 04
44 Shinya Mawatari 1994 Utsunomiya Blitzen + 0444+ 04
45 Ryunosuke Kurita 1996 - + 0445+ 04
46 Takanori Sasaki 1991 - + 0446+ 04
47 Tomohiro Hayakawa 1990 Aisan Racing Team + 0447+ 04
48 Michinari Takagi 1993 - + 0448+ 04
49 Marcelo Felipe 1990 7 Eleven - RBP + 0449+ 04
50 Brodie Talbot 1989 St. George Continental Cycling Team + 0450+ 04
51 Ryota Nishizono 1987 Bridgestone Anchor + 0451+ 04
52 Yasuharu Nakajima 1984 Kinan Cycling Team + 0452+ 04
53 Wen-Chung Huang 1990 Attaque Team Gusto + 0453+ 04
54 Thomas Lebas 1985 Kinan Cycling Team + 0454+ 04
55 Airan Fernandez 1988 Matrix Powertag + 0455+ 04
56 Yuto Yoshioka 1996 - + 0456+ 04
57 Keisuke Sakakibara 1997 - + 0457+ 04
58 Rodrigo Araque Llorente 1991 Team Ukyo + 0458+ 04
59 Yuya Akimaru 1991 Shimano Racing Team + 0459+ 04
60 Koki Shirakawa 1997 - + 0460+ 04
61 Yukihiro Doi 1983 Matrix Powertag + 0461+ 04
62 Junya Sano 1982 Matrix Powertag + 0462+ 04
63 Yoshimitsu Hiratsuka 1988 Team Ukyo + 0463+ 04
64 Hayato Nishio 1994 Nasu Blasen + 0464+ 04
65 Kenji Takubo 1995 Matrix Powertag + 0465+ 04
66 Peerapol Chawchiangkwang 1986 Thailand Continental Cycling Team + 0466+ 04
67 Rustom Lim 1993 7 Eleven - RBP + 0467+ 04
68 Timothy Guy 1989 Attaque Team Gusto + 0568+ 05
69 Masaki Inoue 1989 - + 0569+ 05
70 Ginji Arashiro 1997 Nasu Blasen + 0570+ 05
71 Nawuti Liphongyu 1991 Thailand Continental Cycling Team + 0571+ 05
72 Manabu Ishibashi 1992 Bridgestone Anchor + 0572+ 05
73 Ilya Davidenok 1992 Tabriz Shahrdari + 0573+ 05
74 Damien Monier 1982 Bridgestone Anchor + 0574+ 05
75 Nelson Martin 1988 7 Eleven - RBP + 0575+ 05
76 Sea Keong Loh 1986 Thailand Continental Cycling Team + 0576+ 05
77 Shunki Ito 1995 Tokyo Ventos + 0577+ 05
78 Tomoki Mizoguchi 1997 - + 0578+ 05
79 Mirsamad Pourseyedi 1985 Tabriz Shahrdari + 0579+ 05
80 Kazuya Kobata 1997 - + 0580+ 05
81 Nobuo Iwatsuki 1973 - + 0581+ 05
82 Paul Salisbury 1974 - + 0582+ 05
83 Jose Vicente Toribio 1985 Matrix Powertag + 0583+ 05
84 Masayuki Shibata 1994 Nasu Blasen + 0584+ 05
85 Yasuaki Takayama 1996 - + 0585+ 05
86 Keiji Ogawa 1997 - + 0586+ 05
87 Yukinori Kitano 1988 - + 0587+ 05
88 Alex Ariya Phounsavath Destribois 1991 Thailand Continental Cycling Team + 0588+ 05
89 Yusuke Kawashima 1998 - + 0689+ 06
90 Marcos Garcia 1986 Kinan Cycling Team + 0690+ 06
91 Ryo Minato 1992 Shimano Racing Team + 0691+ 06
92 Edgar Nohales 1986 7 Eleven - RBP + 0692+ 06
93 Takahiro Koyama 1996 Shimano Racing Team + 0693+ 06
94 Daiki Sato 1997 - + 0694+ 06
95 Vahid Ghaffari 1988 Tabriz Shahrdari + 0695+ 06
96 Genki Yamamoto 1991 Kinan Cycling Team + 0696+ 06
97 Suguru Tokuda 1994 Team Ukyo + 0697+ 06
98 Shunsuke Fujita 1997 - + 0798+ 07
99 Tomoyuki Iino 1989 Utsunomiya Blitzen + 0799+ 07
100 Mohammad Gharehbaghi Pouri 1988 Tabriz Shahrdari + 07100+ 07
101 Tsubasa Saito 1992 - + 07101+ 07
102 Jesse Ewart 1994 7 Eleven - RBP + 07102+ 07
103 Hamid Pour Hasem 1990 Tabriz Shahrdari + 07103+ 07
104 Saeid Safarzadeh 1985 Tabriz Shahrdari + 08104+ 08
105 Yuji Hayakawa 1975 - + 08105+ 08
106 Ricardo Garcia Ambroa 1988 Kinan Cycling Team + 08106+ 08
107 Osamu Namatame 1974 - + 09107+ 09
108 Ryuto Kitano 1996 - + 10108+ 10
109 Jay Dutton 1993 St. George Continental Cycling Team + 17109+ 17
110 Patrick Sharpe 1994 St. George Continental Cycling Team + 17110+ 17

Info

Race Tour de Kumano
Nation Japan
Stage Prologue
Type ITT
Distance 0.7 km
StartShingu
FinishShingu
DateJune 1st (2017)
Leader S.Sajnok
Youth S.Sajnok
Points S.Sajnok

Szymon Sajnok