Next manager: San Juan (21/01)

2017 Tour de Kumano

Race mainpage Results Stages Startlist Comments Season fantasy

Info Stage profiles Prologue 01 02 03

Stage results: Prologue

Pos Name Born Team Time GC GC-time
01 Szymon Sajnok1997 Attaque Team Gusto500150
02 Kaden Groves1998 St. George Continental Cycling Team+ 0002+ 00
03 Jon Aberasturi Izaga1989 Team Ukyo+ 0103+ 01
04 Ryutaro Nakamura1990-+ 0104+ 01
05 Takayuki Abe1986 Utsunomiya - Blitzen+ 0105+ 01
06 Jin Okubo1988 Bridgestone - Anchor Cycling Team+ 0106+ 01
07 Shiki Kuroeda1992 Aisan Racing Team+ 0107+ 01
08 Dominic Perez1994 7 Eleven - Sava RBP+ 0108+ 01
09 Hiroaki Harada1993 Aisan Racing Team+ 0109+ 01
10 Hayato Yoshida1989 Matrix Powertag+ 0110+ 01
11 Kakeru Omae1997-+ 0111+ 01
12 Masaki Shimozima1993 Nasu Blasen+ 0112+ 01
13 Ryu Suzuki1992 Bridgestone - Anchor Cycling Team+ 0113+ 01
14 Takuma Akita1994 Shimano Racing Team+ 0114+ 01
15 Shinya Genta--+ 0215+ 02
16 Yuzuru Suzuki1985 Utsunomiya - Blitzen+ 0216+ 02
17 Oscar Pujol1983 Team Ukyo+ 0217+ 02
18 Wataru Otsuka1986-+ 0218+ 02
19 Keon Woo Park1991 LX Cycling Team+ 0219+ 02
20 Shotaro Iribe1989 Shimano Racing Team+ 0220+ 02
21 Sang Hong Park1989 LX Cycling Team+ 0221+ 02
22 Kota Yokoyama1995 Shimano Racing Team+ 0222+ 02
23 Sarawut Sirironnachai1992 Thailand Continental Cycling Team+ 0223+ 02
24 Kota Sumiyoshi1991 Aisan Racing Team+ 0224+ 02
25 Naoya Yoshioka1991 Nasu Blasen+ 0225+ 02
26 Katsuma Fujioka1991-+ 0226+ 02
27 Yusuke Hatanaka1985 Team Ukyo+ 0227+ 02
28 Phucong Sai-Udomsin1988 Thailand Continental Cycling Team+ 0328+ 03
29 Thomas Hubbard1991 St. George Continental Cycling Team+ 0329+ 03
30 Shotaro Watanabe1994 Aisan Racing Team+ 0330+ 03
31 Shao Hsuan Lu1994 Attaque Team Gusto+ 0331+ 03
32 In Soo So1998 LX Cycling Team+ 0332+ 03
33 Toshiki Omote1993 Bridgestone - Anchor Cycling Team+ 0333+ 03
34 Marcus Culey1993 St. George Continental Cycling Team+ 0334+ 03
35 Mario Vogt1992 Attaque Team Gusto+ 0335+ 03
36 Ryohei Komori1988 Aisan Racing Team+ 0336+ 03
37 Takahito Kishi1994 Nasu Blasen+ 0337+ 03
38 Kun Soo Kim1993 LX Cycling Team+ 0338+ 03
39 David Jai Crawford1983 Kinan Cycling Team+ 0339+ 03
40 Dong Heon Cha1995 LX Cycling Team+ 0340+ 03
41 Daehyeon Bae1998 LX Cycling Team+ 0341+ 03
42 Junsei Tani1994-+ 0442+ 04
43 Ryosuke Kikuchi--+ 0443+ 04
44 Shinya Mawatari1994 Utsunomiya - Blitzen+ 0444+ 04
45 Ryunosuke Kurita--+ 0445+ 04
46 Takanori Sasaki1991-+ 0446+ 04
47 Tomohiro Hayakawa1990 Aisan Racing Team+ 0447+ 04
48 Michinari Takagi1993-+ 0448+ 04
49 Marcelo Felipe1990 7 Eleven - Sava RBP+ 0449+ 04
50 Brodie Talbot1989 St. George Continental Cycling Team+ 0450+ 04
51 Ryota Nishizono1987 Bridgestone - Anchor Cycling Team+ 0451+ 04
52 Yasuharu Nakajima1984 Kinan Cycling Team+ 0452+ 04
53 Wen-Chung Huang1990 Attaque Team Gusto+ 0453+ 04
54 Thomas Lebas1985 Kinan Cycling Team+ 0454+ 04
55 Airan Fernandez1988 Matrix Powertag+ 0455+ 04
56 Yuto Yoshioka--+ 0456+ 04
57 Keisuke Sakakibara--+ 0457+ 04
58 Rodrigo Araque Llorente1991 Team Ukyo+ 0458+ 04
59 Yuya Akimaru1991 Shimano Racing Team+ 0459+ 04
60 Koki Shirakawa1997-+ 0460+ 04
61 Yukihiro Doi1983 Matrix Powertag+ 0461+ 04
62 Junya Sano1982 Matrix Powertag+ 0462+ 04
63 Yoshimitsu Hiratsuka1988 Team Ukyo+ 0463+ 04
64 Hayato Nishio1994 Nasu Blasen+ 0464+ 04
65 Kenji Takubo1995 Matrix Powertag+ 0465+ 04
66 Peerapol Chawchiangkwang1986 Thailand Continental Cycling Team+ 0466+ 04
67 Rustom Lim1993 7 Eleven - Sava RBP+ 0467+ 04
68 Timothy Guy1989 Attaque Team Gusto+ 0568+ 05
69 Masaki Inoue1989-+ 0569+ 05
70 Ginji Arashiro1997 Nasu Blasen+ 0570+ 05
71 Nawuti Liphongyu1991 Thailand Continental Cycling Team+ 0571+ 05
72 Manabu Ishibashi1992 Bridgestone - Anchor Cycling Team+ 0572+ 05
73 Ilya Davidenok1992 Tabriz Shahrdari+ 0573+ 05
74 Damien Monier1982 Bridgestone - Anchor Cycling Team+ 0574+ 05
75 Nelson Martin1988 7 Eleven - Sava RBP+ 0575+ 05
76 Sea Keong Loh1986 Thailand Continental Cycling Team+ 0576+ 05
77 Syunki Ito1993-+ 0577+ 05
78 Tomoki Mizoguchi1997-+ 0578+ 05
79 Mirsamad Pourseyedi1985 Tabriz Shahrdari+ 0579+ 05
80 Kazuya Obata--+ 0580+ 05
81 Nobuo Iwatsuki1973-+ 0581+ 05
82 Paul Salisbury1974-+ 0582+ 05
83 Jose Vicente Toribio1985 Matrix Powertag+ 0583+ 05
84 Masayuki Shibata1994 Nasu Blasen+ 0584+ 05
85 Yasuaki Takayama--+ 0585+ 05
86 Keiji Ogawa--+ 0586+ 05
87 Yukinori Kitano1988-+ 0587+ 05
88 Alex Ariya Phounsavath Destribois1991 Thailand Continental Cycling Team+ 0588+ 05
89 Yusuke Kawashima--+ 0689+ 06
90 Marcos Garcia1986 Kinan Cycling Team+ 0690+ 06
91 Ryo Minato1992 Shimano Racing Team+ 0691+ 06
92 Edgar Nohales Nieto1986 7 Eleven - Sava RBP+ 0692+ 06
93 Takahiro Koyama1996 Shimano Racing Team+ 0693+ 06
94 Daiki Sato1997-+ 0694+ 06
95 Vahid Ghaffari1988 Tabriz Shahrdari+ 0695+ 06
96 Genki Yamamoto1991 Kinan Cycling Team+ 0696+ 06
97 Suguru Tokuda1994 Team Ukyo+ 0697+ 06
98 Shunsuke Fujita1997-+ 0798+ 07
99 Tomoyuki Iino1989 Utsunomiya - Blitzen+ 0799+ 07
100 Mohammad Gharehbaghi Pouri1988 Tabriz Shahrdari+ 07100+ 07
101 Tsubasa Saito1992-+ 07101+ 07
102 Jesse Ewart1994 7 Eleven - Sava RBP+ 07102+ 07
103 Hamid Pour Hasem1990 Tabriz Shahrdari+ 07103+ 07
104 Saeid Safarzadeh1985 Tabriz Shahrdari+ 08104+ 08
105 Yuji Hayakawa1975-+ 08105+ 08
106 Ricardo Garcia Ambroa1988 Kinan Cycling Team+ 08106+ 08
107 Osamu Namatame--+ 09107+ 09
108 Ryuto Kitano1996-+ 10108+ 10
109 Jay Dutton1993 St. George Continental Cycling Team+ 17109+ 17
110 Patrick Sharpe1994 St. George Continental Cycling Team+ 17110+ 17

Info

Race Tour de Kumano
Nation Japan
Stage Prologue
Type ITT
Distance 0.7 km
StartShingu
FinishShingu
DateJune 1st (2017)
Leader S.Sajnok
Youth S.Sajnok
Points S.Sajnok