Next manager: Arctic (16/08)

2006 Tour de Hokkaido

Race mainpage Results Stages Startlist Comments

Info Stage profiles Prologue 01 02 03 04 05

Stage results: 02.stage

Pos Name Born Team Time
01 Takashi Miyazawa 1978 Cycle Racing Team Vang 04:28:55
02 Daniel McConnell 1985 SouthAustralia.com-AIS + 03
03 Shinri Suzuki 1974 Miyata - Subaru + 03
04 Jacob Erker 1975 Symmetrics Cycling Team + 03
05 Yukihiro Doi 1983 Skil - Shimano + 03
06 Taiji Nishitani 1981 Aisan Racing Team + 03
07 Tetsuya Ishida 1981 - + 09
08 Takehiro Mizutani 1973 Cycle Racing Team Vang + 24
09 Yoshimitsu Tsuji 1984 Skil - Shimano + 24
10 Mariusz Wiesiak 1981 - + 24
11 Miyataka Shimizu 1981 Cycle Racing Team Vang + 24
12 Andrew Randell 1974 Symmetrics Cycling Team + 24
13 Masamichi Yamamoto 1978 Skil - Shimano + 24
14 Karsten Rieger 1983 - + 24
15 Wesley Sulzberger 1986 SouthAustralia.com-AIS + 24
16 Kohei Yamamoto 1985 - + 24
17 Cheol Soo Kim 1986 - + 24
18 Wan Kyu Sim - - + 24
19 Akira Kakinuma 1972 Miyata - Subaru + 24
20 Kuan Hua Lai 1981 Giant Asia Racing Team + 24
21 Junpei Murakami 1985 - + 24
22 Eric Wohlberg 1965 Symmetrics Cycling Team + 24
23 Michael Kreutzburg 1987 - + 24
24 Kuei Hsiang Peng 1983 Giant Asia Racing Team + 24
25 Fan Hsin Chu 1987 Purapharm + 24
26 Makoto Nakamura 1983 Miyata - Subaru + 24
27 Atsushi Kawarabayashi - - + 24
28 Yung Jae Jeong - - + 24
29 Silvio Knop 1980 - + 24
30 Kazuhiro Mori 1982 Aisan Racing Team + 24
31 Kazuya Okazaki 1972 - + 24
32 Ryota Konno - - + 24
33 Hideya Akiyama 1984 - + 24
34 Shinya Oba 1986 - + 24
35 Ken Hashikawa 1970 Matrix Powertag + 24
36 Tobias Dorrer 1969 - + 24
37 Yasuharu Nakajima 1984 - + 24
38 Michael Ford 1986 SouthAustralia.com-AIS + 24
39 Kazuo Inoue 1981 Cycle Racing Team Vang + 24
40 Kaoru Ouchi 1978 Skil - Shimano + 24
41 Yoshimasa Hirose 1977 Skil - Shimano + 24
42 Masahiro Watanabe 1978 - + 24
43 Kohei Tsusue 1980 Miyata - Subaru + 24
44 Kiichi Takahashi - - + 24
45 Nariyuki Masuda 1983 Miyata - Subaru + 24
46 Wataru Iizuka 1986 - + 24
47 Tomoya Sano 1981 Matrix Powertag + 24
48 Takayuki Abe 1986 - + 24
49 Tomoya Kano 1973 Skil - Shimano + 24
50 Kojiro Nakagawa 1971 Matrix Powertag + 24
51 Takeaki Ayabe 1980 Aisan Racing Team + 24
52 Masaru Fukuhara 1981 - + 24
53 Mohammad Rajablou 1985 - + 24
54 Wataru Suzaki - - + 24
55 Yasutaka Tashiro 1974 - + 24
56 Yukihiko Fukaya - - + 24
57 Hiroyuki Eguchi 1973 - + 24
58 Naohito Yanagihara 1985 - + 24
59 Richard Kastner 1987 - + 24
60 Daisuke Hioki 1974 Matrix Powertag + 24
61 Jeff Sherstobitoff 1982 Symmetrics Cycling Team + 24
62 Marsh Cooper 1985 Symmetrics Cycling Team + 24
63 Takumi Beppu 1979 Aisan Racing Team + 24
64 Yoshiyuki Shimizu 1982 - + 24
65 Mitsuteru Tanaka 1971 Aisan Racing Team + 24
66 Takayuki Naganuma 1985 - + 24
67 Go Senoo - - + 24
68 Genta Aoki - - + 24
69 Hitoshi Urushizawa 1986 - + 24
70 Masayuki Yamamoto 1986 - + 24
71 Juntarou Yamakawa 1982 - + 24
72 Makoto Shimada 1986 - + 24
73 Ryo Itabashi - - + 24
74 Akira Ishii - - + 24
75 Kazunori Ishiura - - + 24
76 Tatsunori Goto - - + 24
77 Kazuyuki Manabe 1970 - + 24
78 Yuichiro Akimoto 1986 - + 24
79 Koji Fukushima 1973 Cycle Racing Team Vang + 24
80 Naoki Mukaigawa 1980 Matrix Powertag + 24
81 Kozaburo Watanabe 1986 - + 24
82 Yosuke Uenohara - - + 24
83 Sean Finning 1985 SouthAustralia.com-AIS + 05:09
84 Dong Young Kim 1984 - + 10:30
85 Yutaka Omura 1985 - + 18:14

Info

Race Tour de Hokkaido
Nation Japan
Stage 02.stage
Type Hills
Distance 185.2 km
StartShibetsu
FinishFukagawa
DateSeptember 15th (2006)
Leader T.Miyazawa
Points T.Miyazawa
Mountain Y.Tsuji

Takashi Miyazawa