You feel it's gonna be a long time until the cycling season starts again? Why don't you head over to Skisport365 and play our Winter Fantasy game in the mean time?

2001 Tour de Hokkaido

Race mainpage Results Stages Startlist Comments

Info Stage profiles Prologue 01 02 03 04 05 06

Stage results: 03.stage

Pos Name Born Team Time
01 David McCann 1973 CCC Mat Ceresit 01:45:56
02 Paul Griffin 1973 - + 02
03 Shinichi Fukushima 1971 - + 02
04 Yasuhiro Yamamoto 1977 - + 02
05 Patrick Moriarty 1975 - + 02
06 Shinri Suzuki 1974 - + 04
07 Mitsuteru Tanaka 1971 - + 04
08 Tomoya Kano 1973 - + 04
09 Mikhail Teteriuk 1973 - + 04
10 Yasutaka Tashiro 1974 - + 04
11 Min Van Velzen 1975 - + 10
12 Dennis Van - - + 18
13 Satoshi Hirose 1976 - + 31
14 Kazuya Okazaki 1972 - + 31
15 Jurgen Van Pelt 1973 - + 01:12
16 Bradory Von Raino - - + 01:15
17 Akira Kakinuma 1972 - + 01:20
18 Shinji Suzuki 1971 - + 01:38
19 Koki Shimbo 1974 - + 01:58
20 Makoto Iijima 1971 - + 03:21
21 Hisafumi Imanishi 1969 - + 04:03
22 Yoshimasa Hirose 1977 - + 04:03
23 Mark Scanlon 1980 Linda McCartney Cycling Team + 04:03
24 Takehiro Mizutani 1973 - + 04:03
25 Daisuke Hioki 1974 - + 04:03
26 Kentaro Eshita 1977 - + 04:03
27 Yuichi Numata 1968 - + 04:03
28 Chul Min Kim - - + 04:03
29 Taiji Nishitani 1981 - + 04:03
30 Minoru Shimizu - - + 04:03
31 Dennis Hammink 1975 - + 04:03
32 Robin Reid 1975 - + 04:03
33 Masakazu Mori 1976 - + 04:03
34 Osamu Kurimura 1971 - + 04:03
35 Yoshiyuki Shimizu 1982 - + 04:03
36 Hovey Carter 1976 - + 04:03
37 Eiko Takahashi 1974 - + 04:03
38 Teppei Watanabe 1980 - + 04:03
39 Stefan Grabs 1975 - + 04:03
40 Kay Kermer 1976 - + 04:03
41 Ken Hashikawa 1970 - + 04:03
42 Tomokazu Fujino 1967 - + 04:03
43 Tommy Evans 1973 - + 04:03
44 Takumi Beppu 1979 - + 04:03
45 Valery Titov 1975 - + 04:03
46 Kyoshi Miura 1961 - + 04:03
47 Shinobu Noguchi - - + 04:03
48 Hiroshi Sakaguchi 1975 - + 04:03
49 Masamichi Yamamoto 1978 - + 04:03
50 Tsutomu Fujita 1975 - + 04:03
51 Taiji Tanaka 1974 - + 04:03
52 Kazuaki Akasaka - - + 04:03
53 Jin-Chul Son - - + 04:03
54 Woo-Jung Lee - - + 04:03
55 Seiji Mori - - + 04:03
56 Masaru Fukuhara 1981 - + 04:03
57 Go Ogasawara - - + 04:03
58 Masaru Takagi - - + 04:03
59 Yuya Hayashi - - + 04:03
60 Tomio Sakaeda - - + 04:03
61 Junichi Nagahira - - + 04:03
62 Remco Kramer 1972 - + 04:03
63 Hideto Yukinari 1975 - + 04:03
64 Koichi Asano - - + 04:03
65 Kazuyuki Manabe 1970 - + 04:03
66 Muneyoshi Asami - - + 04:03
67 Masashi Fukumoto - - + 04:03
68 Ryutaro Iwamoto - - + 04:03
69 Sam Whittingham - - + 04:03
70 Ian Condron - - + 04:03
71 Tony Zarsadias - - + 04:03
72 Koichi Tetsuzawa - - + 04:03
73 Nobuyuki Ookubo - - + 04:03
74 Yosuke Kojima 1978 - + 04:03
75 Masayuki Yazawa - - + 04:03
76 Kazunobu Iijima - - + 04:03
77 Tomoya Kano 1973 - + 04:03
78 Fumiaki Takakai - - + 04:03
79 Daisuke Imai - - + 04:03
80 Shin Katsumata - - + 04:03
81 Marco Bremme 1971 - + 04:03
82 Dirk Siebert 1971 - + 04:03

Info

Race Tour de Hokkaido
Nation Japan
Stage 03.stage
Type Flat
Distance 60 km
StartIwanai Cho
FinishIwanai Cho
DateSeptember 15th (2001)
Leader D.McCann