2013 Tour of Japan

Race mainpage Results Stages Startlist (Upd: Tue 10.Apr 08:59) Comments

Normal view Extended view Team stats

Lampre - Merida

1 Graziato, Massimo1988
2 Palini, Andrea1989
3 Favilli, Elia1989
4 Richeze, Maximiliano1983
5 Vigano, Davide1984
6 Wackermann, Luca1992

Vini Fantini - Selle Italia

11 Merlo, Michele1985
12 Borchi, Stefano1987
13 Pozzo, Mattia1989
14 Miletta, Luigi1988
15 Monguzzi, Cristiano1985
16 De Negri, Pierpaolo1986

Champion System

21 Nishizono, Ryota1987
22 Jang, Chan Jae1989
23 Ojavee, Mart1981
24 Othman, Adiq1991
25 Tang, Wang Yip1984
26 Lewis, Craig1985

Huon Salmon - Genesys

31 Giacoppo, Anthony1986
32 Crawford, Jai1983
33 Earle, Nathan1988
34 Dyball, Benjamin1989
36 Cooper, Joseph1985

Drapac Cycling

41 Lapthorne, Darren1983
42 Palmer, Thomas1990
43 Hucker, Robbie1990
44 Sulzberger, Bernard1983
45 Goesinnen, Floris1983
46 Walker, William1985

KSPO

51 Park, Sung Baek1985
52 Sung Yeon, Je1986
53 Seo, Joon Yong1988
54 Choi, Seung Woo1989
55 Jung, Ji Min1991
56 Kwon, Soon Young1993

OCBC Singapore

61 Rabou, Thomas1983
62 Sheppard, Eric1991
63 Sai-Udomsin, Phucong1988
64 Goh, Choon Huat1991
65 Ho, Jun Rong1990
66 Low, Ji Wen1989

Aisan Racing Team

71 Nishitani, Taiji1981
72 Ayabe, Takeaki1980
73 Mori, Kazuhiro1982
74 Fukuda, Shinpei1987
75 Ito, Masakazu1988
76 Hiratsuka, Yoshimitsu1988

Team Nippo - De Rosa

81 Arredondo, Julian1988
82 Baliani, Fortunato1974
83 Campagnaro, Simone1986
84 Fukushima, Shinichi1971
85 Nakane, Hideto1990
86 Uchima, Kohei1988

Shimano Racing Team

91 Yasui, Masahiko1989
92 Hatanaka, Yusuke1985
93 Yoshida, Hayato1989
94 Nishimura, Hiroki1994
95 Nonaka, Ryoma1989
96 Iribe, Shotaro1989

Bridgestone - Anchor

101 Shimizu, Miyataka1981
102 Itami, Kenji1988
103 Lebas, Thomas1985
104 Monier, Damien1982
105 Inoue, Kazuo1981
106 Hatsuyama, Sho1988

Matrix Powertag

111 Wiesiak, Mariusz1981
112 Kuboki, Kazushige1989
113 Kim, Do Hyeong1986
114 Ikebe, Sota1992
115 Yasuhara, Daiki1991
116 Komaki, Yuya1991

Utsunomiya Blitzen

121 Hori, Takaaki1992
122 Fukuhara, Masaru1981
123 Nakamura, Makoto1983
124 Iino, Tomoyuki1989
125 Suzuki, Motonari1989
126 Gunji, Masaki1990

Team Ukyo

131 Kano, Tomoya1973
132 Doi, Yukihiro1983
133 Yamashita, Takahiro1985
134 Shimada, Yoshiaki1989
135 Abe, Takayuki1986
136 Okubo, Jin1988

C-Project

141 Morimoto, Makoto1980
142 Yamamoto, Kazuhiro1982
143 Oba, Masatoshi1988
144 Sawada, Kensyo1989
145 Harakawa, Kosuke1990
146 Endo, Sekiho1981

Japan

151 Akimaru, Yuya1991
152 Terasaki, Takero1991
153 Kuroeda, Shiki1992
154 Wada, Chikara1992
155 Yamamoto, Shun1992
156 Kimura, Keisuke1991